Quản trị mạng cài đặt và cấu hình DNS trên windows server 2008

Cùng chuyên trang quản trị mạng cài đặt và cấu hình DNS trên windows 2008

DNS viết tắt từ Domain Name System  là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các cổng bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa khóa chủ chốt của nhiều dịch vụ mạng như duyệt Internet, mail server, web server. Đối với người quản trị mạng thì DNS là không thể không tìm hiểu.

Cài đặt và cấu hình DNS trên windows server 2008

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 Máy windows 2008 ( HT-DC ) chưa nâng cấp, nếu chưa có máy ảo bạn có thể tìm hiểu tại bài Hướng dẫn cài đặt windows server 2008

– Địa chỉ mạng như sau:

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

DNS có thể được cài đặt trên 1 máy tính riêng lẻ thuộc domain. Tuy nhiên tối ưu nhất là nên cài DNS trên máy Domain Controller vì khi đó DNS sẽ được tích hợp chặt chẽ với AD

Phần 1: Cài đặt DNS:

Gán IP tĩnh cho card mạng.

Cài đặt và cấu hình DNS

Vào Server manager, click chuột phải vào role chọn Add Roles.

Cài đặt và cấu hình DNS

Ở giao diện màn hình tiếp theo chọn Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Tick chọn DNS sau đó chọn Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Giao diện màn hình tiếp click Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Click chọn Install để cài đặt.

Cài đặt và cấu hình DNS

Quá trình cài đặt DNS hoàn thành, click Close để đóng màn hình cài đặt.

Cài đặt và cấu hình DNS

Phần 2: Tạo Zone và các bạn ghi DNS.

Trong DNS có 2 loại zone là Forward lookup zone có nhiệm vụ phân giải tên máy ra địa chỉ IP và Reverse lookup zone có nhiệm vụ phân giải ngược lại tức là phân giải từ địa chỉ IP ra tên máy.

Tạo Forward lookup zone:

Vào Administrator tool chọn DNS

Cài đặt và cấu hình DNS

Click chuột phải vào Forward lookup zone chọn New Zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Cài đặt và cấu hình DNS trên server 2008

Click Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình DNS

Vì đây là DNS đầu tiên nên chọn Primary zone. Trong DNS, có 3 loại zone là Primary zone là máy chủ DNS chính, Secondary zone là máy chủ DNS dùng để cân bằng tải cho DNS chính. Và Stub zone, đây là loại rất đặc biệt, nó chỉ tạo 1 bản copy tự DNS chính 3 loại bản ghi là NS, SOA, New host A.

Cài đặt và cấu hình DNS

Điển tên domain vào, ở đây domain của mình tạo là hoangthongit.com

Cài đặt và cấu hình DNS

Tick chọn Create a new file with this file name để chọn tạo 1 file copy zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Để mặc định sau đó click Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Click Finish để kết thúc quá trình tạo zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Tạo Reverse lookup zones

Click chuột phải vào Reverse lookup zone sau đó chọn new zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Click Next

Cài đặt và cấu hình DNS

Click chọn Primary zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Tick chọn IPv4 Reverse lookup zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Điền giải mạng mà DNS server đang sử dụng sau đó click Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Ở màn hình tiếp theo để mặc định và click Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Để mặc định sau đó click Next.

Cài đặt và cấu hình DNS

Click Finish để kết thúc tạo zone.

Cài đặt và cấu hình DNS

Tạo các bản ghi trong DNS

Tạo bản ghi New Host A

Bản ghi New Host A có các thành phần sau:

+Location:tên domain name mà máy này là 1 thành viên

+Name:tên máy tính.

+IP address: địa chỉ IP tương ứng của máy có tên trong ô Name.

Cách tạo: Click vào domain trong Forward lookup zones, click chuột phải chọn New Host A

Cài đặt và cấu hình DNS

Ở đây, tạo bản ghi A phân giải từ tên máy là HT-DC ra địa chỉ của chính nó. Điền các thông tin như hình dưới. Sau đó click Add Host.

Cài đặt và cấu hình DNS

Quá trình tạo New host A hoàn tất.

Cài đặt và cấu hình DNS

Tạo bản ghi CNAME:

Bản ghi CNAME gồm có các thành phần sau:

Parent domain: cho biết domain name hiện hành

Alias name: tên định danh cần đặt.Ví dụ:www đối với Web Server.

Fully qualified name for target host: tên máy DNS đầy đủ của máy cần đặt định danh.

Click chuột phải chọn New Alias.

Cài đặt và cấu hình DNS

Điền tên bản ghi, ở đây là www sau đó click Browse.

Cài đặt và cấu hình DNS

 

Click trỏ đến DNS Server.

Cài đặt và cấu hình DNS

Sau đó click trỏ đến bản ghi A.

Cài đặt và cấu hình DNS

Sau đó chọn OK để hoàn tất.

Cài đặt và cấu hình DNS

Ta có kết quả như hình dưới.

Tạo bản ghi phân giải ngược New Pointer (PTR)

Trên Reverse Lookup Zones click chuột phải chọn New Pointer.

Cài đặt và cấu hình DNS

Điền địa chỉ IP của máy cần phân giải sau đó click nút Browse.

Cài đặt và cấu hình DNS

Trỏ đến bản ghi A là bản ghi của máy có địa chỉ IP như đã gán ở trên.

Cài đặt và cấu hình DNS

Sau đó click OK để hoàn tất.

Cài đặt và cấu hình DNS

Ta có kết quả.

Cài đặt và cấu hình DNS

Ngoài các bản ghi trên, trong DNS còn có rất nhiều bản ghi khác. Tiện dụng nhất là vẫn các bản ghi vừa tạo và các bản ghi khác như MX.

Kiểm tra DNS vừa tạo có thành công không?

vào CMD gõ lệnh nslookups, sau đó các câu lệnh truy vấn để kiểm tra.

Cài đặt và cấu hình DNS

Các câu lệnh trong DNS:

Ipconfig /flushdns: xóa cache DNS

Ipconfig /displaydns: hiển thị cache DNS

Ipconfig /registerdns: cập nhật lại DNS

NSlookup: tìm máy chủ DNS

Net start dns: lệnh khởi động lại dịch vụ DNS server

Net stop dns: lệnh tạm dừng dịch vụ DNS server

Nguồn: thonghoang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *